Uusi liikesalaisuuslaki

Tasavallan presidentin 10.8.2018 vahvistamalla ja 15.8.2018 voimaan tulleella uudella liikesalaisuuslailla on pantu täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuksia koskeva […]