Uusi liikesalaisuuslaki

Tasavallan presidentin 10.8.2018 vahvistamalla ja 15.8.2018 voimaan tulleella uudella liikesalaisuuslailla on pantu täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuksia koskeva […]

Bitcoin ja verotus

Toimistomme on 1.10.2017 alkaen hyväksynyt maksutapana bitcoin-maksut ja olemmekin ilmoituksemme jälkeen havainneet hyvin suurta kiinnostusta lakipalveluihin liittyen virtuaalivaluuttoihin, etenkin liittyen […]

PK-yrityksen yrityskauppa

Kasvavan PK-yrityksen eräs merkittävimmistä järjestelyistä sen elinkaaren aikana on eri asteen yritysjärjestelyt, joiden myötä PK-yritys joko ostaa tai myy tietyn […]

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Huhtikuun 14. päivänä 2016 hyväksytty EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Henkilötietojen merkityksen kasvu nykyisessä liiketoiminnassa on luonut EU:lle jo […]

PK-yrityksen verosuunnittelu

PK-yrityksen verosuunnittelu on aihepiiriltään varsin ajankohtainen ottaen huomioon sen, että pienten ja keskisuurten yritysten määrä alati kasvaa Suomessa. Kuitenkin PK-yrityksissä, […]

Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitus on olennainen osa startup-yrityksen liiketoimintaa ja etenkin sen laajentamista. 11.11.-12.11.2015 järjestettävän Slush-tapahtuman hengessä, on tässä artikkelissa tarkoitus lyhyesti […]

Startup-yrityksen rahoitus­tavat

Startup-yrityksen rahoitustavat on aiheena alati ajankohtainen ja toiminnassamme kohtaamme hyvinkin usein startup-yrittäjiä, jotka tiedustelevat vaihtelevissa määrin kyseessä olevasta aiheesta. Se on […]

Startup-yritys ja osakas­sopimus – Osa I

Startup-yrityksien, sekä luonnollisesti myös muiden yrityksien, olennaisimpiin sopimuksiin lukeutuu kiistatta yrityksen osakkeenomistajien välinen osakassopimus. Onhan yksi olennaisimmista asioista yrityksen pyörittämisessä […]

Mankala-periaate Suomen energiateollisuudessa

Mankala-periaate on kiistatta Suomen energiateollisuuden tärkeimpiä periaatteita, jota ilman energiateollisuudella olisi merkittäviä haasteita. Ko. periaate muodostui 1960-luvulla korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksien […]

Startup-yrityksen aineeton pääoma

Toiminnassamme on tavallista kohdata yrittäjiä, jotka ovat uurastaneet pitkiä päiviä ja öitä kehittääkseen startup-yrityksen liiketoiminnan, joka ajatukseltaan, logoltaan ja iskulauseiltaan […]

Pääomasijoittaminen Euroopassa

Startup-yritykset ja pääomasijoittaminen, eli venture capital, ovat termejä, joihin usein viitataan samassa yhteydessä. Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sitä, että yrityksille ulkopuolinen taho, […]