Riidanratkaisu

Valitettava tosiseikka on se, että yritykset kohtaavat liiketoiminnassaan riita- ja konfliktitilanteita, joissa useimmiten oikeudellinen asiantuntemus ja kokemus ovat tarpeen. Toimistomme juristit avustavat tarpeen tullen asiakkaitamme kustannustehokkaasti kaikenlaisissa yritystoiminnassa ja yksityiselämässä vastaan tulevissa konfliktitilanteissa.

Kuten muussakin toiminnassamme, myös riidanratkaisussa tinkimätön pyrkimyksemme on aina asiakkaan kannalta järkevimmän ratkaisun löytäminen. Useimmiten tulee kyseeseen ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun pyrkiminen neuvotteluteitse taikka muiden vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien avulla. Pääasiallinen linjauksemme onkin, että on aina suotavampaa ja kustannustehokkaampaa pitää ratkaisut mahdollisimman pitkälti omissa käsissä. Tuomioistuinten taikka muun ulkopuolisen ratkaisun lopputulemastahan ei koskaan voi olla sata prosenttista varmuutta, mitä myös aina korostamme asiakkaillemme.

Mikäli kuitenkin sovinnollinen ratkaisu ilmenee mahdottomaksi osapuolten intressien olleessa liian kaukana toisistaan, avustamme ja edustamme asiakkaitamme vuosikymmenien kokemuksella yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.

Asiantuntemuksemme riidanratkaisusta kattaa hyvällä menestyksellä myös varsinaisessa yritystoiminnassa ilmenneet rikosepäilyt, erityisesti liiketoimintaan, ammatinharjoittamiseen ja verotukseen liittyvät kokonaisuudet.