Startup-yritykset ja rahoitus

 

Työskenneltyämme useita vuosia startup-yritysten lakiasioiden parissa, olemme huomanneet, että startup-yritysten alkuvaiheissa vauhti voi olla kova ja tarvittavia resursseja ei välttämättä ole lakipalveluille, jolloin helposti sivuutetaan asiantuntevan neuvon hakeminen. Vakaan liiketoiminnan kannalta on kuitenkin olennaista myös ottaa huomioon liiketoiminnan juridinen perusta. Täten olemme katsoneet, että meidän tulee pystyä tarjoamaan startup-yrityksille lakipalveluita, jotka varmistavat sen, että liiketoiminnan juridiset lähtökohdat ovat alusta alkaen kunnossa, jolloin yritys voi keskittää kaikki voimavarat varsinaiseen liiketoimintaan.

Juristimme tarjoavat laaja-alaista jatkuvaa neuvontaa sitä mukaan, kun startup-yrityksen liiketoiminta kehittyy ja juristimme ovat aina tavoiteltavissa startup-yrityksen koko elin- ja kehityskaaren ajan. Olemme kiinteästi mukana startup-yrityksen perustamisesta lähtien aina toiminnan laajentamiseen sekä startup-yrittäjien menestyksekkäisiin exit-tilanteisiin saakka.

Arvolupauksena startup-yrityksille tarjoammekin erinäisiä kiinteähintaisia palvelupaketteja, jotka räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Palvelupakettien myötä startup-yritys saa ennalta määrätyt lakitukipalvelut toimistomme juristeilta. Olemme myös valmiita sopimaan muusta väliaikaisesta hinnoittelutavasta, jossa otetaan korostetusti huomioon startup-yritysten rajalliset resurssit toiminnan alkuvaiheessa.