IT, teknologia ja tietosuoja

IT- ja teknologiabuumin vallitessa Suomessa, yritysten vauhti voi olla varsin kova, jolloin tietyt olennaiset lakiasiat voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Samalla on kuitenkin myös huomattava, että eurooppalainen lainsäädäntökehys muuttuu alati, jolloin on olennaista, että yrityksesi saa asiantuntevaa oikeudellista neuvonantoa, jonka avulla yrityksesi pystyy hyödyntämään kaikkia 2010-luvun digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän myötä avustamme yritystäsi muun muassa kysymyksissä liittyen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen, IT-sopimuksiin, sähköiseen kaupankäyntiin ja internetoikeuteen yleisellä tasolla.

Digitalisaatio on kiistatta myös tuonut mukanaan sen, että tieto ja sen suojaaminen on yhä tärkeämpää ja on olemassa yhä harvempi yritys, joka päivittäisessä liiketoiminnassaan ei tavalla tai toisella käsittelisi asiakastietoja. Välttääkseen oikeudellisia riskejä sekä sudenkuoppia, yrityksen on hallittava alati paremmin henkilötietojen käsittelyyn liittyvät haasteet ja vaikeudet, mutta samalla yrityksen tulee varmistaa tietojen hyödynnettävyys omassa liiketoiminnassaan. Avullamme yrityksesi varmistaa sen, että yrityksen tietosuojakäytännöt ovat optimoitu sekä lainsäädännön että yrityksen oman liiketoiminnan kannalta. Näin yrityksesi voi keskittyä kokonaisvaltaisesti varsinaisen liiketoiminnan harjoittamiseen tiedostaen sen, että tietosuojakysymykset ovat hallinnassa.

Modernin yrityksen immateriaalioikeudet ovat myös korostetussa asemassa 2010-luvun verkkoympäristössä, jonka myötä erinäisten tavaramerkkien, tekijänoikeuksien sekä mallioikeuksien suojaaminen ja puolustaminen on yhä tärkeämpää, mutta samalla monimutkaisempaa digitalisaation hämärtäessä toimintarajoja. Avustamme yritystäsi luomaan asianmukaisen immateriaalioikeuksien suojaustason, jonka lisäksi avustamme tarpeen mukaan oikeuksien puolustamisessa.