Verotus ja strukturointi

Vero-oikeus on monimuotoisuudeltaan hyvinkin laaja-alainen ja kompleksi oikeudenala. Kokemuksemme mukaan alati muuttuva verotuksellinen sääntely voi aiheuttaa harmaita hiuksia verovelvollisille, jonka johdosta kannattaakin kääntyä asiantuntijan puoleen mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Laajan kokemuksemme avulla pystymme avustamaan veroilmoitusten laatimisesta säännölliseen pohtimiseen asianmukaisesta verorakenteesta. Laajan kansainvälisen kontaktiverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme verosuunnitteluun liittyviä palveluja kokonaisvaltaisesti.

Juristimme avustavat myös ennakollisesti tilanteissa, joissa muun muassa pohditaan tiettyä tulevaa järjestelyä, jonka yhteydessä pyydetään veronsaajalta ennakkoratkaisua järjestelyn verotuksellisesta kohtelusta. Tämän kaltainen ennakollinen toimintatapa voi merkitä yrityksille huomattavia kustannussäästöjä.

Omaamme yhtä lailla vankan kokemuksen verotuspäätösten oikaisujen sekä verovalitusten laatimisesta, ja niiden kokonaisvaltaisesta sekä menestyksekkäästä prosessaamisesta verotuksen oikaisulautakunnasta aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.