Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Saat meiltä yrityksesi arkipäiväisiin tarpeisiin kaikki, muun muassa, yritysrakenteisiin, riskienhallintaan ja johdon kompensaatio- ja kannustinjärjestelmiin liittyvät oikeudelliset palvelut.

Avustamme luonnollisesti myös päivittäiseen liiketoimintaan tarvittavien sopimusten laatimisessa, eli jos yrityksesi on sopimusta vailla tai on tarvetta jo laaditun sopimuksen tarkastelulle, ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitamme tilanteen ja sopimustarpeen.

Asiantuntijuutemme kattaa paitsi yleiseen yhtiön hallintoon ja sopimusoikeuteen liittyvän juridiikan myös yhtiön perustamisvaiheessa tarvittavan suunnittelun sekä käytännön toimet, joihin lukeutuu muun muassa yhtiön perustaminen asiakirjoineen.

Avustamme myös mielellämme yrityksiä toimimalla hallitusten kokousten taikka yhtiökokousten puheenjohtajana ja/tai sihteerinä, jolloin yritys voi varmistua siitä, että kokous etenee lainmääräysten mukaan.

Toimistollamme on myös monien vuosien saatossa kertynyt kokemusta ja asiantuntemusta erilaisten yritysjärjestelyiden suunnittelemisesta, ja toisaalta järjestelyn käytännön toteuttamisesta tavalla, joka ottaa huomioon myös muut relevantit oikeudenalat . Avustamme asiakkaitamme yritysjärjestelyn alkuvaiheista järjestelyn täytäntöönpanon jälkeiseen integraatioon saakka. Pyrimme aina laajan kontaktiverkostomme kautta tarjoamaan kunkin asiakkaan liiketoiminnallisiin tarpeisiin parhaiten soveltuvan ratkaisun kustannustehokkaalla tavalla.

Toimimme myös neuvonantajina liittyen erinäisissä compliance-toimeksiannoissa, joissa yritys haluaa liiketoiminnallisia riskejä ajatellen varmistaa, että toimialaansa koskevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Samassa yhteydessä juristimme neuvovat parhaat tavat kehittää riskienhallintaa sekä yleisellä tasolla yrityksen compliance-käytäntöä.