Pienyrityksen tietopaketti 2015 julkaistu

Työsuojeluhallinto on 2.3.2015 julkaissut pienyrityksen tietopaketti 2015 -oppaan.

Tietopaketti pienyrityksille koostuu hyödyllisestä tiedosta liittyen työsuhdeasioiden hoitamiseen, hyvän työympäristön merkityksestä sekä koneiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta.

Oppaan pääasialliseen käyttäjäryhmään kuuluu PK-yritykset, jotka voivat oppaan avulla selvittää olennaiset näkökulmat liittyen työsuhteeseen, työympäristöön sekä työoloihin.

Lue lisää

Työsuojeluhallinnon tiedote