Uusi ohje sijoitusrahastosta saatavien tulojen vero­tuksesta

Verohallinto on 9.2.2015 julkaissut uuden kirjallisen ohjeen A23/200/2015 liittyen sijoitusrahaston kautta tapahtuvan sijoitustoiminnan verotuskysymyksiin henkilöasiakkaan tuloverotuksessa. Verohallinnon aiemmin julkaisemat kirjalliset ohjeet korvataan tällä uudella ohjeella, mikä on hyvä huomioida.

Moni suomalainen sijoittaa sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusrahastot tarjoavatkin yhden vaihtoehdon epäsuoraan arvopaperi- ja muuhun sijoittamiseen, jolloin sijoitusrahasto hankkii varoja yleisöltä yhteistä sijoittamista varten. Varat sijoitetaan useimmiten rahoitusvälineisiin tai kiinteistöihin.

Verohallinnon uusi kirjallinen ohje on omiaan selkeyttämään rahasto-osuuden omistaman henkilöasiakkaan tuloverotusta.