Edullisempi verotus Virossa – totta vai tarua?

Edullisempi verotus Virossa? Viime vuosien kuumimpiin aiheisiin liittyen PK-yritysten liiketoimintaan on ollut keskustelu siitä, että siirtämällä suomalaisen yrityksen Viron verotuksen piiriin pääsisi yritys suoraan nauttimaan Viron edullisemmasta yritysverotuksesta. Monen suomalaisen yrittäjän toiveena onkin siirtää yritystoiminta pois Suomesta edullisemman verotuksen ja kevyemmän byrokratian piiriin.

Olemme kuitenkin omassa liiketoiminnassamme huomanneet valitettavan ilmiön ja se on se, että moni yrittäjä ei täysin tiedosta sitä, että suomalaista yritystä ei noin vain siirretä ulkomaille. Ikävänä seurauksena Suomen verottaja on voinut kiinnostua yrityksestä, joka lopulta on voinut johtaa joko huomattaviin veronkorotuksiin taikka rikossyytteeseen. Molemmat vaihtoehdot ovat luonnollisesti haitallisia yrityksen varsinaiselle liiketoiminnalle.

Tosiasia on kuitenkin se, että moni yrittäjä on kiinnostunut muuttamisesta Viroon ja sieltä käsin harjoittaa liiketoimintaa _Suomessa_. Pääasiallinen tausta-ajatus tälle on se, että Viroon rekisteröidyt yritykset eivät maksa yritykseen jätetyistä voitoista tuloveroa, joka taas Suomessa on tällä hetkellä 20 prosenttia. Yritysten tulosta verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun sitä otetaan yrityksestä pois samoin kuin siinä vaiheessa, kun yritys puretaan. Osinkoja ja muuta voitonjakoa verotetaan tällöin 21 prosentilla. Tällöin tulee myös huomioida se, että Virossa osingosta maksaa veron vain osinkoa jakava yhtiö. Muuta veroa osingosta ei makseta. Viron mallilla pyritään vahvasti siihen, että yritykset voitonjaon sijaan pyrkivät investoimaan liiketoiminnan voitot suoraan takaisin yritykseen. Tällä myös pyritään vahvistamaan yrityksien innovatiivisuutta ja PK-yrityskulttuuria kokonaisuudessaan.

Jokaisen Viroon haikailevan yrittäjän tulisi kuitenkin tarkasti pohtia ainakin seuraavia osa-alueita ennen varsinaista muuttoa:

– mikä on tosiasiallinen tarkoitus perustaa yritys Viroon?

– millainen liiketoiminta yrityksellä on, eli mitä ja minne myydään tuotteita/palveluita?

– missä yrityksen pääasialliset asiakkaat sijaitsisivat, eli minne liiketoiminta suuntautuu?

– missä yrityksen tosiasiallinen johto asuu?

Etenkin kiinteän toimipaikan sijainti on verotuksen kannalta olennainen. Siitä huolimatta, että yritys on siirretty/perustettu Viroon, on olemassa merkittävä riski kiinteän toimipaikan muodostumisesta Suomeen. Tämä riski voi ajankohtaistua etenkin jos yrityksellä on tehdas, konttori tai muu kiinteä toimipaikka Suomessa. Tällöin tämän kiinteän toimipaikan tulot verotetaan normaaliin tapaan Suomessa, vaikkakin yrittäjä asuisi Virossa ja yritys sijaitsisi Virossa. Yritys olisi luonnollisesti täten myös arvonlisäverovelvollinen kaikesta Suomessa harjoitetusta liiketoiminnasta.

Mikäli ainoastaan yritys siirretään Viroon, mutta varsinainen yrittäjä jää asumaan Suomeen, on verotuskäytännössä useimmiten katsottu, että yrityksen varsinainen kiinteä toimipaikka on yrittäjän kotiosoite. Sieltä myös yrittäjä verottajan näkemyksen mukaan johtaa yritystä. Tällöin myös verotus tapahtuu Suomen verolainsäädännön mukaan. Tämä olettama voi tietenkin muuttua, mikäli yritykselle muodostuu tosiasiallinen kiinteä toimipaikka Viroon siten, että Virossa yrityksellä on ainakin omat toimitilat sekä omaa henkilökuntaa, jolloin voidaan katsoa, että varsinaista liiketoimintaa harjoitetaan Virosta käsin. Arviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista ja varmaa vastausta on hankalaa antaa tuntematta yksityiskohtia.

Viron verotusmalli on toki houkutteleva vaihtoehto mikäli sekä yrittäjä että yritys muuttavat Viroon tilanteissa, joissa yrityksen liiketoiminnan pääasialliset markkinat eivät ole Suomen rajojen sisällä, jolloin useimmiten ei myöskään synny riskiä kiinteän toimipaikan muodostumisesta Suomeen. On kuitenkin olennaista, että Viroon mielivät yrittäjät tarkoin pohtivat järjestelyn käytännön yksityiskohtia ennen järjestelyn toteuttamista. Jälkikäteen on huomattavasti hankalampaa ja byrokraattisempaa selvittää asioita.

Palatakseni artikkelin otsikkoon voinee loppupäätelmänä todeta, että kaikissa tilanteissa verotus ei ole edullisempaa Virossa. Valtaosalle suomalaisista PK-yrittäjistä ajatus edullisemmasta verotuksesta Virossa lienee ainakin oikeudellisesta näkökulmasta auttamatta tarua.

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.