Euroopan parlamentti asettaa erityisvaliokunnan tarkas­telemaan veropäätöksiä

Euroopan parlamentti on päättänyt asettaa erityisvaliokunnan tarkastelemaan EU:n valtiontukia ja verotusta koskevan lainsäädännön soveltamista koskevia käytäntöjä jäsenvaltioiden tekemien veropäätösten tai muiden luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisten toimenpiteiden yhteydessä.

Torstaina 12.2.2015 Euroopan parlamentin selkeä enemmistö äänesti ehdotuksen puolesta. Perustettavan erityisvaliokunnan ensisijaisena tehtävänä tulee olla jäsenvaltioiden tekemien veropäätöksien ja niiden vaikutusten tarkastelu. Tähän kategoriaan lukeutuu myös toimenpiteet, jotka ovat luoneeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia kuin veropäätökset. Tämän perusteella erityisvaliokunnan tehtävänä on antaa asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia.

Erityisvaliokunta tulee tarkastelemaan veropäätöksiä jo vuodesta 1991 lähtien. Valiokunta tulee koostumaan 45 jäsenestä ja se tulee alustavasti toimimaan kuuden (6) kuukauden ajan.

Erityisvaliokunnan asettamisen taustalla ovat viimeaikaiset paljastukset muun muassa Luxemburgissa, Irlannissa sekä Belgiassa liittyen hyvinkin aggressiiviseen verosuunnitteluun, jossa valtiot ovat antaneet veropäätöksin erityismyönnytyksiä suuryhtiöille, jonka johdosta yhtiöiden tosiasiallinen veroaste on voinut olla lähemmäs nolla prosenttia.

Lue lisää

Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.