Kuntosalisopimukset – Kesäksi kuntoon, mutta millä hinnalla?

Kesäaikojen, ja etenkin rantakelien, koittaessa monen tavoitteena on päästä siihen kuuluisaan kesäkuntoon. Kevät ja alkukesä ovatkin luonnollisesti kuntosalien kulta-aikaa, jolloin monet uudet asiakkaat hakeutuvat erinäisten kuntosaliketjujen asiakkaiksi toiveenaan ja haaveenaan se täydellinen rantaolemus. Tällöin tulevan kuntoilun aiheuttama into saa ihmiset harmillisen usein unohtamaan tarjottujen kuntosalisopimuksien tarkemman tarkastelun, jolloin etenkin kuluttaja-asiakkaat eivät välttämättä tiedosta mihin he ovat sitoutuneet allekirjoittamalla kuntosalisopimuksen. Tämä taas on omiaan aiheuttamaan harmaita hiuksia kun sittemmin loppukesästä havahdutaan siihen, että kuntosalilla ei ole käyty pariin kuukauteen, mutta kuukausittainen kuntosalilasku tulee kuitenkin.

Tässä artikkelissa onkin siksi tarkoitus pintapuolisesti tarkastella tiettyjä olennaisia aspekteja, joita etenkin kuluttaja-asiakkaiden tulee pitää mielessä kun solmitaan kuntosalisopimuksia.

Ensisijainen seikka, johon tulee kiinnittää huomiota, on kuntosalisopimuksen voimassaoloaika sekä sopimuksen purku määräaikaisuuden aikana. Monet kuntosalisopimukset ovat määräaikaisia ja sitovia, jolloin määräaikaisuus on useimmiten vähintään yksi vuosi, jonka aikana kuntosalisopimuksen irtisanominen on hyvinkin hankalaa. Määräaikaisen kuntosalisopimuksen voi toki purkaa kesken sopimuskauden, mutta vain kohtalaisen rajatuin poikkeuksin, kuten muutolla toisella paikkakunnalle, jonka lähistöllä ei ole saman kuntosaliketjun toimipistettä. Muita purkamisperusteita ovat muun muassa pitkäaikainen sairaus lääkärintodistuksineen, asepalvelus taikka työttömyys.

Tässä kohdin tulee myös ottaa esille kuntosalien kesäkampanjat, joiden mainospuheena toimii muun muassa “Treenaa kesäkuukaudet ilmaiseksi”. Kyllä, kampanjoiden myötä asiakas treenaa kesäkuukaudet maksutta, mutta kuntosalit harvemmin mainostavat suurella fontilla, että varsinainen vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaa vasta elo-/syyskuussa, jonka myötä asiakas sitoutuu vähintään vuodeksi, tietyissä kampanjoissa kahdeksi vuodeksi, kuntosalin maksavaksi asiakkaaksi. Toisin sanoin, kun on kyseessä kuntosalien mainoskampanjat, asiakkaan tulee aina ottaa huomioon myös pienellä fontilla kirjatut tarkemmat ehdot.

Mitä sitten kun määräaikainen kuntosalisopimus päättyy – muuttuuko se sopimuksen ehtojen mukaan toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi? Nämäkin seikat tulee tarkoin selvittää ennen kuntosalisopimuksen allekirjoittamista. Jos kuntosalisopimus muuttuu määräaikaisuuden päättyessä toistaiseksi voimassa olevaksi, asiakkaan tulee selvittää miten kuntosalisopimus voidaan irtisanoa ja kuinka pitkä varsinainen irtisanomisaika on. Pääsääntöisesti kuntosalisopimuksen muuttuessa toistaiseksi voimassa olevaksi, voi sen irtisanoa milloin tahansa, mutta asiakkaan on ilmoitettava jäsenyyden lopettamisesta kuntosalille. Vaikkakin kuntosalisopimuksen ehdot eivät vaatisi kirjallista irtisanomisilmoitusta, on se joka tapauksessa suositeltavaa, että varsinainen irtisanominen tehdään kirjallisesti. Näin kuntosali ei voi myöhemmin väittää, että kuntosalisopimusta ei olisi pätevästi irtisanottu. Tässä kohdin tulee myös huomauttaa ja korostaa, että kuntosalilaskujen maksamatta jättäminen ei tarkoita kuntosalisopimuksen irtisanomista – mikäli laskuja ei makseta, siirtää kuntosali ne perintään hyvinkin pikaisesti.

Edellisessä kappaleessa mainittu irtisanomisaika on myös varsin olennainen seikka, jota ei tule jättää huomiotta. Vaikkakin asiakas on vihdoin saanut kuntosalisopimuksen irtisanottua, voi se tulla yllätyksenä, että kuntosalisopimuksen irtisanomisaika voi olla niinkin pitkä kuin 2-3 kuukautta. Tällöin kuntosalisopimuksen jo irtisanonut asiakas joutuu maksamaan sopimuksen mukaisen kuukausilaskun irtisanomisajalta. Etenkin opiskelijoille ja pienituloisille tämä voi olla merkittävämpi kuluerä kun on ensin riemastuttu ajatuksesta, että kuntosalisopimuksesta on vihdoin päästy eroon. Totuus on kuitenkin karumpi.

Viimeiseksi, ennen kuntosalisopimuksen allekirjoittamista asiakkaan tulee myös selvittää millä perustein kuntosalisopimus voidaan keskeyttää, eli millä perustein kuntosalisopimus voidaan laittaa lyhyelle tauolle. Useimmiten kuntosalisopimukset sisältävät valmiiksi ehdon siitä, että asiakas saa vuoden aikana laittaa kuntosalisopimuksen kuukauden ajaksi tauolle ilman, että kuukausimaksua peritään, mutta mitä jos se ei riitä? Tällöin kuntosalisopimuksen ehdoista tulee selvittää millä perustein kuntosalisopimus voidaan tauottaa, jolloin tavallisimmat perusteet liittyvät joko sairauteen taikka loukkaantumiseen. Tällöinkin kuntosali voi vaatia nähtäväksi asianmukaisen lääkärintodistuksen ennen kuntosalisopimuksen keskeyttämistä.

Loppukaneettina voinee siis korostaa sitä, että kuntosalisopimuksen ehtoihin kannattaa perehtyä hyvinkin tarkasti ennen kuntosalisopimuksen allekirjoittamista. Vaikkakin kuntosalit pyrkivät pääsääntöisesti saamaan asiakkaan allekirjoituksen jo kun asiakas on tutustumassa kuntosaliin, on asiakkaalla aina mahdollisuus pyytää sopimuskappaletta kotiin luettavaksi. Tämä on myös varsin suositeltavaa – tällöin varmistutaan siitä, että asiakas voi rauhassa perehtyä sopimusehtoihin, jonka perusteella asiakas voi sitten tehdä asiantuntevan ja rationaalisen päätöksen.

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.