Liiketoiminnan luovutus – Myyjäyhtiön hallituksen tehtävät yritysmyynnin yhteydessä

Kyseessä oleva artikkeli on ensimmäinen sarjassa koskien liiketoiminnan luovuttamista ja tässä artikkelissa keskitytään osakeyhtiön hallituksen tehtäviin yritysmyynnin yhteydessä. Omassa liiketoiminnassamme olemme nimittäin huomanneet, että osakeyhtiön hallituksen tehtävät yritysmyynnin yhteydessä herättää aiheena kysymyksiä monien asiakkaittemme mielessä heidän ryhtyessä suunnittelemaan tiettyä liiketoiminnan luovuttamista. Onhan se hyvinkin tavallista, että yritykset luovuttavat usein liiketoimintojaan, jotta yritykset voisivat keskittyä ydinliiketoimintaan. Jotta kuitenkin liiketoiminnan luovutus sujuu prosessina mahdollisimman moitteettomasti, on yrityksen toimivaltaisten tahojen pidettävä mielessä selkeä tehtäväjako yritysmyynnin yhteydessä. Yrityksen toimivaltaisiin tahoihin lukeutuu tässä yhteydessä mahdollinen toimitusjohtaja, hallitus sekä yhtiökokous. Tässä tiiviissä artikkelissa keskitytään otsikon mukaisesti pelkästään osakeyhtiön hallituksen tehtäviin yritysmyynnin yhteydessä.

Osakeyhtiön hallitus tekee ensisijaisesti olennaisimmat yritysjärjestelyjä koskevat päätökset. Tämä perustuu siihen, että osakeyhtiön hallituksen tehtäviin lukeutuu muun muassa osakeyhtiön liiketaloudellinen johtaminen ja osakeyhtiön edustaminen. Hallitus on osakeyhtiön ylin varsinainen toimielin, joka huolehtii osakeyhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Poikkeustapauksissa hallitus voi toki siirtää yksittäisiä yritysjärjestelyjä koskevia päätöksiä yhtiökokouksen päätettäväksi, mutta tämä aktualisoituu lähinnä hyvin monimutkaisten yritysjärjestelyiden suhteen. Pörssiyhtiöiden suhteen on kuitenkin tavallista, että hallitus siirtää tiettyä yritysjärjestelyä koskevan päätöksen osakkeenomistajien päätettäväksi yhtiökokouksessa.

Mitkä ovat sitten ne olennaisimmat yritysmyyntiä koskevat päätökset ja tehtävät, jotka kuuluvat osakeyhtiön hallituksen vastuulle? Mitään täysin tyhjentävää listausta ei luonnollisesti ole mahdollista laatia, mutta yleisimmät päätökset ja tehtävät voidaan yleisluontoisesti luokitella seuraavanlaisesti:

– Varsinaisten kaupankohteiden valinta – toisin sanoin, mikä liiketoimintakokonaisuus taikka tytäryhtiö myydään.

– Varsinaisen kaupankohteen tarkastus – kun hallitus on päättänyt mikä yksilöity osa osakeyhtiöstä myydään, on se hyvinkin suositeltavaa, että hallitus tekee ns. vendor due diligence -tarkastuksen, jossa useimmiten ulkopuolinen taho käy kaupankohteen läpi ja varmistaa sen, että se on tosiasiallisesti myyntikunnossa. Tämän kaltaisen tarkastuksen suurin etu on se, että se nopeuttaa huomattavasti myyntiprosessia kun kaikkien ostajaehdokkaiden ei tarvitse suorittaa kaiken kattavia kaupankohteen tarkastuksia. Laadukas ja asianmukainen vendor due diligence -tarkastus voi myös vähentää sen luottamuksellisen aineiston määrää, jota mahdollinen ostajaehdokas edellyttää perehtyäkseen kaupankohteeseen.

– Huolellisen vendor due diligence -tarkastuksen jälkeen hallituksen tehtävänä on arvioida asianmukainen myyntihinta. Tässä yhteydessä on varsin suositeltavaa, että hallitus ulkoistaa arvonmäärityksen asiantuntijoille, jotta arvio koskien myyntihintaa saadaan mahdollisimman realistiselle tasolle. Historia on ikävä kyllä osoittanut, että monesti yrityskohteen myyjillä on aivan liian suuret luulot kohteen arvosta. Mikäli hinta-arvio on liian korkea, on olemassa huomattava riski, että kaupat jäävät tekemättä, etenkin huomioiden ostajalle yrityskaupasta mahdollisesti syntyvän rahoitusrasitteen.

– Mikäli hallituksella ei ole valmiita ostajaehdokkaita myyntikohteelle, tulee hallituksen arvonmäärityksen jälkeen ryhtyä kartoittamaan mahdollisia ostajaehdokkaita. Hallitus voi tehdä tämän joko itse tai sitten se voi ulkoistaa ostajaehdokkaiden kartoituksen ulkopuoliselle taholle, joka yrityskaupan toteutuessa useimmiten vaatii palkkioksi tietyn prosenttiosuuden kauppahinnasta.

– Jos ja kun myyntikohteelle on löytynyt ostajaehdokkaita, on hallituksen seuraavana tehtävänä osallistua ostajaehdokkaiden kanssa käytäviin neuvotteluihin. On myös tavanomaista, että hallitus osallistuu vaihtelevissa määrin ostajaehdokkaiden tekemiin due diligence -tarkastuksiin, taikka pyrkii joka tapauksessa edesauttamaan sanottua prosessia.

– Mikäli hallitus pääsee yhteisymmärrykseen yrityskaupasta tietyn ostajaehdokkaan kanssa, on seuraava askel useimmiten esisopimuksen laatiminen. Esisopimuksessa sekä kaupankohteen myyjä että ostaja sitoutuvat tulevaisuudessa tekemään sopimuksen joko keskenään tai kolmannen osapuolen kanssa. Esisopimus sitoo siten useimmiten molemmat osapuolet tulevaan pääsopimukseen. Jos kuitenkin sopimusosapuoli kieltäytyy tekemästä pääsopimusta esisopimuksesta välittämättä, niin esisopimuksessa olevien erinäisten sopimusmekanismien avulla ko. sopimusosapuolelle voidaan määrätä tiettyjä seuraamuksia. Esisopimusta rikkova osapuoli voi tulla korvausvelvolliseksi, ei ainoastaan neuvottelukustannuksista, vaan myös toiselle osapuolelle aiheutuvista menetyksistä liittyen sopimuksen toteutumatta jäämiseen.

– Lopuksi, kun pääsopimuksen yksityiskohdista on päästy yhteisymmärrykseen, on aika laatia varsinainen pääsopimus, jonka allekirjoituksien myötä yrityskauppa saadaan onnellisesti maaliin. Hallituksen tehtävänä on lopullisesti hyväksyä kaikki kauppaan liittyvät sopimukset.

Kuten yllä olevan yleisluontoisen tehtävälistauksen avulla on pyritty osoittamaan, on yritysmyyntiä harkitsevan osakeyhtiön hallituksen tehtäväkirjo laaja ja onkin siksi varsin suositeltavaa, että hallitukset ulkoistaisivat enenevissä määräin sanottuja tehtäviä ulkopuolisille asiantuntijoille. Näin hallitukset voisivat varmistua siitä, että yritysmyyntiprosessi sujuisi moitteetta ja ilman harmaita hiuksia, jolloin myös suurimmat voimavarat olisi mahdollista keskittää varsinaisen ydinliiketoiminnan harjoittamiseen.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa käsitellään yhtä yleisimpää toteuttamistapaa liittyen liiketoiminnan luovutukseen, eli liiketoimintakauppaa. Pysy täten linjoilla!

P.S. Kiinnostuitko tämän artikkelin aihepiiristä ja haluat kuulla enemmän? Älä tällöin epäröi olla yhteydessä meihin. Avustamme mielellämme kaikenkokoisissa yritysjärjestelyissä.

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.