NORDIC LAW OY:N TIETOSUOJAILMOITUS

(päivitetty 27.4.2019)

Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksen artikloissa 13 ja 14 vaaditut tiedot ennen kuin käsittelemme sinun henkilötietojasi. Informoimme meidän henkilöstöämme asianmukaisesti erikseen.

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat voimaan välittömästi, kun julkaisemme päivitetyn version tietosuojailmoituksesta verkkosivuillamme. 

 
1)    YLEISET TIEDOT 
 
Rekisterinpitäjä:                                                                             Yhteyshenkilö:

Nordic Law Oy                                                                                  Max Atallah, Associate Lawyer, CIPP/E

0947087-7                                                                                        +358 40 527 46 76, max.atallah@nordiclaw.fi

Erottajankatu 5 A 6, 00130 Helsinki

2)    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET
 
 Käsittelyn tarkoitus
 Oikeusperuste käsittelylle
Rekisteröidyt ja henkilötiedot
(a)    Toimeksiannot  

 

 

Sopimus

⇒ sopimusten täytäntöönpano

 
 
Päämiehet: (i) yhteystiedot, (ii) suhdetiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot
(b)    Yhteistyösuhteet

 

 

Sopimus

sopimusten täytäntöönpano

 

  

 

Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit: (i) yhteystiedot, (ii) suhdetiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot

(c)    Suoramarkkinointi

 

 

 

 

 

Meidän oikeutettu etumme

meidän on toteutettava, perustettava ja kehitettävä asiakassuhteita, ja kehitettävä liiketoimintaamme

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi (ns. opt out) jokaisen markkinoinnin yhteydessä

 
 
 
Päämiehet ja potentiaaliset yrityspäämiehet: (i) yhteystiedot, (ii) suhdetiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot
(d)    Rekrytointi

 

 

 

Meidän oikeutettu etumme

meidän on hallittava työhakemuksia

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

 
 
Työnhakijat: (i) yhteystiedot, (ii) suhdetiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot, (iv) videot ja kuvat, (v) CV-tiedot
 (e)    Yhteydenotot ja sosiaalinen             media

 

 

 

Meidän oikeutettu etumme

meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

 
Yhteyshenkilöt: (i) yhteystiedot, (ii) suhdetiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot
(f)    Uutiskirjeemme

 

 

 

 

Meidän oikeutettu etumme

meidän on hallittava meidän uutiskirjettämme

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi

 
Tilaajat: (i) yhteystiedot
(g)    Lakisääteiset velvoitteemme

 

 

Lakisääteiset velvoitteemme

  mm. KYC sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

 
 
 
Päämiehet ja potentiaaliset päämiehet, yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit:
(i) lain meiltä vaatimat tiedot
(h)    Evästeet ja muut vastaavat               tekniikat

 

 

Suostumus 

sähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus 

Verkkosivuilla kävijät: (i) IP-osoitteet

 

3)    SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Käsittelyn tarkoitus
Tietolähteet
Ks. tarkoitukset (a), (c) ja (g) ylempää(i) Rekisteröidyt itse, (ii) Yhteistyökumppanit, (iii) Tuomioistuimet ja muut viranomaiset, (iv) Julkiset lähteet, kuten internet, Posti, PRH ja Väestörekisterikeskus
Ks. tarkoitus (b) ylempää(i) Rekisteröidyt itse, (ii) Yhteistyökumppanit, (iii) Julkiset lähteet, kuten internet, Posti, PRH ja Väestörekisterikeskus
Ks. tarkoitukset (d), (e) ja (f) ylempää(i) Rekisteröidyt itse
Ks. tarkoitus (h) ylempää(i) Evästeet ja muut vastaavat teknologiat

 

4)    HENKILÖTIETOJEN SIIRTO
Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille.

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

5)    HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 
 
Käsittelyn tarkoitus
Säilytysaika
Ks. tarkoitus (a) ylempääSäilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen, ottaen huomioon toimialamme ja päämiessuhteen.
Ks. tarkoitus (b) ylempääSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen, ottaen huomioon toimialamme.
Ks. tarkoitus (c) ylempääSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (opt out) tai me huomaamme ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.
Ks. tarkoitus (d) ylempääSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta.
Ks. tarkoitus (e) ylempääSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen. Säilytämme sosiaalisen median tietoja, kunnes henkilöt poistavat tietonsa meidän sosiaalisen mediamme kanavista.
Ks. tarkoitus (f) ylempääSäilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin rekisteröity haluaa vastaanottaa meidän uutiskirjettämme.
Ks. tarkoitus (g) ylempääSäilytämme henkilötietoja niin pitkään, kunnes meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja.
Ks. tarkoitus (h) ylempääSäilytysaika on riippuvainen evästeestä tai muusta vastaavasta tekniikasta.

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

6)    REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla. 

Oikeus
Tarkempi selite
TarkastusoikeusRekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.
Oikaisu- ja poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.
RajoittamisoikeusRekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.
Siirto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettunaRekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus peruuttaa suostumusMikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalakeja.

7)    TIETOTURVA

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasitoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.