SAFE startup-yrityksen rahoitus­välineenä

Simple Agreement for Future Equity-instrumentti (SAFE) ei ole velkainstrumentti, vaan se on vaihtoehtoinen ratkaisu vaihtovelkakirjalainalle antaen startupille huomattavasti enemmän liikkumisvaraa.

SAFE-instrumenttia hyödyntäen sijoittaja rahoittaa yhtiötä ja vastineeksi rahasijoitus konvertoituu yhtiön osakkeiksi erikseen määritettynä ajankohtana mm. myöhemmin tapahtuvan osakeannin yhteydessä. Huomattakoon, että myös yhtiön omistuksen siirtyminen, yhtiön muuttuminen julkiseksi osakeyhtiöksi sekä yhtiön purkautuminen voivat laukaista konvertoitumisen. Tästä osittain johtuen SAFE-instrumentin haltijalla on konvertoitumisen yhteydessä oikeus valita osakkeiden saamisen sijasta oman sijoituksen takaisinmaksu.

Miksi?

Velkainstrumentteihin kuuluu useita edellytyksiä, joista saattaa seurata tahattomia negatiivisia seurauksia. Nämä edellytykset liittyvät esim. lainsäädäntöön, koron määräytymiseen, eräpäiviin, maksukyvyttömyyteen ja joissain tapauksissa vakuuksiin ja etuoikeusasemaa koskeviin sopimuksiin.

SAFE-instrumentin on tarkoitus olla yksinkertainen rahoitusväline sekä yhtiölle että sijoittajalle, koska sitä käyttäen sovittavaksi jää ainoastaan valuaatiokatto.

Yksinkertaisen SAFE-instrumentin käytön vakiintuessa rahoituksen varmuus ja nopeus kasvavat, mikä vuorostaan alentaa yhtiöiden ja sijoittajien transaktiokustannuksia.

Milloin?

Useimmat startupit tarvitsevat alkutaipaleellaan ulkopuolista rahoitusta. Täten SAFE-instrumentin tarkoitus on madaltaa sijoittajien kynnystä sijoittaa uusiin yhtiöihin, sillä toisin kuin perinteisessä rahoituskierroksiin perustuvassa osakeannissa, SAFE-instrumenttiin voidaan turvautua nopeasti ja tehokkaasti ilman useiden eri asiakirjojen luonnosteluja sekä muutoksia. Siten SAFE-instrumentin joustavuuden ansiosta yhtiöltä sekä sijoittajalta säästyy rahaa ja aikaa.

Kuinka?

Allekirjoittamalla SAFE-instrumentin, sijoittaja ja yhtiö sopivat valuaatiokatosta ja ajankohdasta, jolloin sijoittajan rahasijoitus konvertoituu yhtiön osakkeiksi. Allekirjoituksen jälkeen sijoittaja lähettää yhtiölle SAFE-instrumentissa määritetyn rahasijoituksen.

Erääntymätön SAFE-instrumentti on osakeyhtiölain (OYL) 10:1:n mukainen muu erityinen oikeus yhtiöön, kunnes sijoitus konvertoituu yhtiön osakkeiksi. SAFE-instrumentilla on muutoin samat oikeudet ja velvoitteet kuin OYL 10:1:ssä säädetyillä oikeuksilla, mutta mm. oikeudet osakkeiden muuntohinnan ja osingon osalta määräytyvät SAFE-instrumentissa määrätyllä tavalla. SAFE-instrumentilla saatavien osakkeiden yksikköhinta saadaan määritettyä jakamalla valuaatiokatto kaikilla mahdollisilla yhtiön osakkeilla, OYL 10:1:n mukaiset erääntymättömät optio- ja muut erityisoikeudet mukaan lukien.

Lopuksi, lähestyykö sinun startupin rahoituskierros, jonka myötä kiinnostuit edellä mainitusta? Ota tällöin yhteyttä meihin, niin voimme pohtia asianmukaisinta toteuttamistapaa rahoituskierrokselle.

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.