Blockchain ja kryptovaluutat

Lohkoketjuteknologia – blockchain – on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiseen tiedonsiirron ja -tallennuksen saralla. Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut maailman ensimmäisen hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan rakentamisen.

Teknologia mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron ihmisten välillä varmistamalla järjestelmässä liikkuvan tiedon muuttumattomuuden. Blockchain-teknologia sekä kryptovaluutat kuten Bitcoin ja Ethereum uudistavat tälläkin hetkellä perinteisiä käsityksiä siitä, miten liiketoimintaa voidaan harjoittaa ja millä tavoin uusia palveluita voidaan rakennetaan.

Navigoidakseen tässä kehittyvässä virtuaalisessa ympäristössä, yritykset tarvitsevat avukseen kokeneen lakikumppanin, joka voi avustaa lohkoketjuteknologialle ominaisten velvoitteiden täyttämisessä sekä oikeudellisten riskien välttämisessä.

Toimistomme on osallistunut virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain (HE 167/2018) valmistelutyöhön sekä avustanut useissa laajoissa blockchain-teknologiaan sekä kryptovaluuttoihin liittyvissä toimeksiannoissa, jonka myötä olemme kasvaneet yhdeksi Suomen kokeneimmista lakitoimistoista lohkoketjuteknologiaan ja kryptovaluuttoihin liittyen.

Blockchain ja kryptovaluutat liiketoiminnassa

Moni päämiehistämme toimii aktiivisesti blockchain-teknologian ja kryptovaluuttojen parissa, jonka myötä toimistomme on päässyt avustamaan uusien jännittävien liiketoimintamallien luomisessa ja viemisessä markkinoille. Asiantuntijamme ovat mukanasi aina alusta alkaen liiketoimintamallin juridisten lähtökohtien suunnittelemisesta aina liiketoiminnan tosiasialliseen toteuttamiseen asti (go-to-market-palvelut).

Avustamme päämiehiämme blockchain-teknologian implementointiin liittyvissä seikoissa eritoten juridisten riskien kartoituksessa sekä liiketoiminnan lainmukaisuuden arvioinnissa.

Asiantuntijamme neuvovat myös kryptovaluuttojen vaihdantaan liittyvissä seikoissa kuten:

  • kryptovaluuttalompakot
  • kryptovaluuttapörssit
  • kryptovaluuttatransaktiot
  • kryptovaluuttoihin liittyvät verokysymykset
ICO-rahoituskierrokset sekä STO-listaus

ICO (Initial Coin Offering) on vuonna 2017 yleistynyt yrityksen uusi rahoitustapa, jossa blockchain-teknologiaan keskittyvät yritykset luovuttavat sijoituksia vastaan omaa esilouhittua kryptovaluuttaansa. Liikkeellelaskeva yritys määrittelee tarkemmin mihin ICO-rahoituskierroksen perusteella liikkeellelaskettu kryptovaluutta oikeuttaa (esimerkiksi yrityksen tuotteeseen tai palveluun taikka omistusosuuteen).

STO (Security Token Offering) vastaa pääpiirteiltään ICO-rahoituskierroksen tarkoittamaa rahoitusmallia. STO:ssa sijoittajat saavat kuitenkin ensisijaisesti digitaalisen arvopaperin, joka oikeuttaa tiettyyn omistusosuuteen STO:n järjestävästä yrityksestä. Tämän myötä STO on jo verrattavissa tavanomaiseen pörssilistautumiseen. Tässä tilanteessa STO:n järjestävän yrityksen onkin jo huomioitava sitä koskeva finanssialan lainsäädäntö ja sen mukanaan tuomat vaatimukset.

Mikäli yrityksesi harkitsee kasvurahoituksen keräämistä ICO:n tai STO:n avulla, toimistomme asiantuntijat avustavat mielellään hankkeen kokonaisvaltaisessa suunnittelemissa, yhteydenpidossa viranomaisiin, tarvittavien tarjousesitteiden laatimisessa, juridisten riskien kartoituksessa sekä liiketoiminnan lainmukaisuuden arvioinnissa.

Sääntely ja sisäiset käytännöt

Koska blockchain-teknologiaan keskittyvät yritykset toimivat pääsääntöisesti kokonaan uusilla markkinoilla tai toimialoilla, voi yrityksillä olla hankalaa kartoittaa ja tunnistaa relevantti sääntely. Useimmiten tilanne voi olla, että relevantti sääntely kokonaan puuttuu, koska uudet teknologiat ja innovaatiot ovat jatkuvasti lainsäädäntöä edellä. Tämä taas voi johtaa siihen, että olemassa oleva sääntely on hyvinkin byrokraattista ja turhia velvollisuuksia lisäävää yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta.

Olennaista on kuitenkin, että yritykset tunnistavat mahdollisesti sovellettavan sääntelyn ja sen miten sääntely mahdollisesti vaikuttaa yrityksen harjoittamaan liiketoimintaan. Tältä osin asiantuntijamme avustavat yrityksiä tunnistamaan ja soveltamaan relevanttia sääntelyä, jotta yritykset voivat olla varmoja siitä, että toimialakohtaiset sääntelyt otetaan asianmukaisesti huomioon.

Kun relevantti sääntely on tunnistettu, asiantuntijamme avustavat yritystäsi muun muassa seuraavien osa-alueiden osalta:

  • Arvopaperimarkkinalainsäädäntö ja know your customer -käytännöt liittyen asiakkaiden tunnistamiseen ja tuntemiseen
  • Sisäinen compliance
  • Finanssialan sääntely liiketoiminnassa
  • Finanssialan toimilupakokonaisuudet

Jäikö kysyttävää?

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.