Teknologia

Digitalisaatio ja teknologian jatkuva kehittyminen ovat luoneet viime vuosikymmenten aikana uuden teknologiaoikeudeksi kutsutun oikeudenalan, joka kattaa muun muassa sellaiset toisiinsa kietoutuvat alat kuten IT, ICT, AI, IoT, FinTech, ePrivacy, eGaming, SaaS, IaaS ja PaaS sekä muut vastaavat alat.

Olemme Suomen johtavia asiantuntijoita FinTech-juridiikkaan liittyen. Ilman syvää ymmärrystä esimerkiksi tiettyjen FinTech-ratkaisujen soveltuvuudesta arvon siirtämiseen henkilöltä toiselle, ei voi olla syvää ymmärrystä kyseiseen hankkeeseen liittyvistä juridisista riskeistä.

Vankan osaamisemme sekä kokemuksemme ansiosta pystymme menestyksekkäästi avustamaan asiakkaitamme kaikissa Fintech-projekteissa.

Toimiessamme laajasti sekä Fintech- että teknologiasektorilla vakiintuneet suhteemme alan valvoviin viranomaisiin edesauttavat toimeksiantojemme menestyksekästä hoitamista.

Voit luottaa siihen, että asiasi ovat meillä turvallisissa käsissä.

FinTech

FinTech – finanssiteknologia – tarkoittaa rahoitus- ja finanssialan teknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat uudenlaisia tapoja suorittaa maksuja, siirtää rahaa ja hakea rahoitusta tai lainaa. FinTech-toimijoina ovat yleisimmin maksulaitokset, sijoituspalveluntarjoajat, joukkorahoitusyhtiöt ja virtuaalivaluutan tarjoajat.

Finanssimarkkinoilla toimiminen tai palvelun tarjoaminen on Suomessa usein säänneltyä ja luvanvaraista toimintaa. Suomessa valvontaviranomainen edellyttääkin lähes aina FinTech-palveluiden tarjoajalta joko sopivan toimiluvan hakemista tai rekisteröitymistä.

Toimiluvan hakuprosessissa sekä myöhemmin harjoitettavassa toiminnassa on huomioitava puhtaan finanssijuridiikan lisäksi myös muiden rajapintojen oikeudenalat kuten työ-, tietosuoja- ja sopimusjuridiikka – kuluttajansuojalainsäädäntöä unohtamatta. FinTech-toimijat eivät voi muodostaa toimivaa palvelukokonaisuutta ilman kaikkien juridisten osa-alueiden huomioimista.

Kaikenkattava osaamisemme ja kokemuksemme eri toimilupa- ja rekisteröintiprosessien menestyksekkäästä johtamisesta ja läpiviemisestä takaa sen, että asiasi ovat Suomen johtavien asiantuntijoiden käsissä.

Käyttöehdot ja sopimusasiat

Teknologian kehittyessä myös käyttöehtojen tulee kehittyä samassa suhteessa ja oltava ajantasaisia heti palvelun julkaisuhetkestä lähtien.

Kokeneena ja osaavana kumppanina ymmärrämme, että juridinen osaaminen vaatii rinnalleen syvää sovellettavaan teknologiaan liittyvää substanssiosaamista, jotta käyttöehdoilla voidaan puolustautua tehokkaasti juridisilta riskeiltä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa mittavia taloudellisia vahinkoja.

Käyttöehdot ovat osa palvelukokonaisuutta ja teknologiaoikeuteen liittyvät kysymykset nousevat esiin myös muissa, kuin loppukäyttäjän käyttöehdoissa. Tällöin asiantuntijat, jotka hallitsevat myös muut oikeudenalat, nousevat arvoon arvaamattomaan.

OIemme luotettava ja eri teknologiaratkaisujen vaikutuksia ymmärtävä juridiikan osaaja. Ollessasi päämiehenämme teknologiaa koskevassa sopimustilanteessa tai laatiessamme käyttöehtoja palveluasi varten, tunnistamme piilevät riskit ja turvaamme mielenrauhasi.

Teknologiaoikeuden toimeksiannot

Olemme teknologiaoikeuden asiantuntijoita ja avustamme päämiehiämme laaja-alaisesti erilaisissa teknologiaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Koski asiasi mitä tahansa teknologia-alaan liittyvää seikkaa, luotettavat asiantuntijamme avustavat sinua löytämään ratkaisun asiaasi.

Jäikö kysyttävää?

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.