Tietosuoja

Tietosuoja koskettaa liiketoiminnan alasta riippumatta jokaista yritystä. Tietosuojan merkityksen ainoastaan kasvaessa tulevaisuudessa, tulee tietosuoja nähdä tärkeänä ja välttämättömänä osana jokaisen yrityksen liiketoimintaa sekä nyt että tulevaisuudessa.

Meillä on kattava osaaminen sekä kokemus tietosuojalainsäädännöstä ja riittävän tietosuojan implementoinnista osaksi yritysten toimintaa. Avullamme yrityksenne varmistaa sen, että teidän tietosuojakäytännöt ja -dokumentaatiot ovat optimoitu sekä lainsäädännön että yrityksen oman liiketoiminnan kannalta. Näin yrityksenne voi rauhallisin mielin keskittyä varsinaisen liiketoiminnan harjoittamiseen huomaten samalla sen, että kasvanut ymmärrys tietosuojasta on edistänyt yrityksen liiketoimintaa.

Modernin asianmukaisen tietosuojan tavoitteena ei siis ole vain mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamista, vaan myös edistää sitä. Me autamme teitä molempien tavoitteiden täyttämisessä.

Tietosuojan Starter-paketti

Tietosuojan Starter-paketin tavoitteena on hahmottaa yrityksenne tietosuojan nykytila. Alkukartoituksen perusteella saatujen tulosten avulla pystymme laatimaan yrityksellenne toimenpidesuunnitelman, jonka avulla yrityksenne tietosuoja saadaan optimoitua sekä lainsäädännön että sen oman liiketoiminnan kannalta.

Suosittelemme Tietosuojan Starter-pakettia ja sen pohjalta laadittavaa toimenpidesuunnitelmaa tietosuojan ensiaskeleiksi jokaiselle meidän päämiehelle.

Räätälöidyt tietosuojapalvelut

Tietosuoja-asetus vaatii, että henkilötietoja käsittelevän tahon on suojattava henkilötietoja riittävästi. Tietosuoja-asetuksen perusteella tietosuojan tason riittävyys punnitaan etenkin organisaation koon ja henkilötietojen luonteen sekä käsittelytoimien perusteella. Näin ollen, koska tietosuojavaatimukset voivat organisaatiosta riippuen vaihdella hyvinkin paljon, on äärimmäisen suositeltavaa, että tietosuojan suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetään tietosuoja-asiantuntijoiden apua.

Meidän tietosuoja-asiantuntijat räätälöivät teidän tietosuojan riittäväksi juuri teidän erityispiirteet huomioiden. Avullamme varmistat, että organisaatiosi tietosuoja on riittävä ja liiketoimintasi kanssa yhdenmukainen.

Tietosuojaneuvonta

Tietosuoja on enemmän tai vähemmän kiinteä osa kaikkien yritysten liiketoimintaa. Siksi siihen voi liittyä monia mieltä askarruttavia kysymyksiä, joihin vastausten löytäminen voi tuntua haastavalta. Me avustamme teitä löytämään vastaukset teitä mietityttäviin tietosuojakysymyksiin, jotta te voisitte toteuttaa liiketoimintaanne mahdollisimman tehokkaasti.

Tietosuojaneuvonnan yhtenä tavoitteena on saada tietosuoja näyttäytymään ystävänä. Kun ymmärrys tietosuojasta kasvaa, tietosuoja muuttuu ennemmin liiketoimintaa mahdollistavaksi tekijäksi kuin sitä hidastavaksi.

Tietosuojavastaavan tukipalvelut

Tietosuojavastaava voi nopeasti huomata kaipaavansa apua tietosuojaselvityksissä, tietosuojadokumentaation laadinnassa ja muissa vastaavissa tietosuoja-asioissa.

Me avustamme tietosuojavastaavia hallitsemaan ja käsittelemään tietosuojaan liittyvää työtaakkaa, jotta he pystyisivät suoriutumaan tehtävistään mahdollisimman tehokkaasti. Toimimme tietosuojavastaavan luotettavana kumppanina tilanteessa kuin tilanteessa.

Tietosuojakoulutukset

Tietosuoja-asetus asettaa yritykselle velvollisuuden varmistaa, että yrityksen vastuulla olevia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti. Asianmukaisuus tarkoittaa tässä tapauksessa tietoisuutta ja osaamista tietosuojasta.

Henkilöstön kouluttaminen tietosuojaan on yksi tärkeimmistä ja parhaista tavoista varmistaa, että organisaatio käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti. Me koulutamme teidän henkilöstön, jotta voisitte taata teidän vastuulla olevien henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

Jäikö kysyttävää?

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.