Verotus

Vero-oikeus on monimuotoisuudeltaan hyvinkin laaja-alainen ja monimutkainen oikeudenala. Kokemuksemme mukaan alati muuttuva verotuksellinen sääntely voi aiheuttaa harmaita hiuksia verovelvollisille, jonka johdosta kannattaakin kääntyä asiantuntijan puoleen mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Ei-toivotut veroseuraamukset ovat vältettävissä kääntymällä veroasiantuntijamme puoleen ennen toimeen ryhtymistä ja voidaankin todeta, että veroasiantuntijan puoleen kääntyminen tietyn verokysymyksen aikaisessa vaiheessa toimii oivallisena vakuutuksena verovelvolliselle.

Toimistomme asiantuntijoiden avulla yrityksesi verokriittiset kohdat tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jonka valossa me luomme yhdessä oikeudellisesti kestävät ja verotehokkaat ratkaisut juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaan.

Verotukseen liittyvät palvelumme kattavatkin yrityksesi koko elinkaaren alkaen päivittäisen liiketoiminnan verotuksen suunnittelemisesta aina varsinaisiin veroriitoihin ja mahdollisiin verotarkastuksiin.

Verostrukturointi muutostilanteissa

Onko yrityksesi muutoksen kohteena yrityskaupan, rahoituskierroksen tai muun yritysjärjestelyn muodossa, tai oletko harkitsemassa henkilökunnan kannustinjärjestelmää? Yrityksen muutostilanteissa verotus on yksi olennaisimmista tekijöistä, joka kannattaa aina asianmukaisesti huomioida.

Toimistomme keskittyessä liikejuridiikkaan, olemme olleet mukana asiakkaidemme lukuisissa muutostilanteissa. Tämän myötä veroasiantuntijamme pystyvät avustamaan yritystäsi suunnittelemaan alusta saakka toimivan verotuksellisen rakenteen, jonka avulla muutostilanne voidaan toteuttaa mahdollisimman verotehokkaasti ja vailla turhia yllätyksiä.

Veroneuvonta

Verotus on nykyisellään hyvin relevantti osa jokaisen kasvavan yrityksen päivittäistä liiketoimintaa. Yritystoiminnassa verot ovat ennen kaikkea transaktiokustannus. Verotukseen liittyvät kysymykset ilmenevät muun muassa liiketoimintaan liittyvissä sopimuksissa, osakeyhtiön omistajarakenteessa sekä henkilökunnan kannustinjärjestelmissä.

Toimistomme asiantuntijat tarjoavat yrityksesi elinkaareen soveltuvaa veroneuvontaa keskittyen eritoten liikesopimusten, työ- ja johtajasopimusten sekä henkilökunnan kannustinjärjestelmien verotuksellisesti relevantit osa-alueet. Asiantuntijoidemme avulla voit varmistua siitä, että yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan ei sisälly vero-oikeudellisia yllätyksiä.

Veroriidat ja verotarkastukset

Yrityksen kasvuvaiheessa verotus ja liiketoiminnan muut oikeudelliset vaatimukset monimutkaistuvat. Hallitsemattomana tämä kehitys voi johtaa tilanteisiin, joissa aiemmin harjoitettu liiketoimintatapa synnyttää verotuksellisia ongelmia tulevaisuudessa.

Veroasiantuntijamme avustavat yrityksiä ennakkoon yrityksen tulevaisuutta koskevissa hankkeissa, jonka yhteydessä usein pyydetään Verohallinnolta sitovaa ennakkoratkaisua järjestelyn vero-oikeudellisesta kohtelusta. Veroasiantuntijan puoleen kääntymisellä ennen toimeen ryhtymistä saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä sekä varmuus suunnitellun toimen verokohtelusta.

Toimistollamme on vankka kokemus verotarkastuksissa avustamisesta sekä verotuspäätösten oikaisujen ja verovalitusten laatimisesta kuin myös edellä mainittujen kokonaisvaltaisesta sekä menestyksekkäästä prosessaamisesta verotuksen oikaisulautakunnasta aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Jäikö kysyttävää?

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.