Startup-yrityksen aineeton pääoma

Toiminnassamme on tavallista kohdata yrittäjiä, jotka ovat uurastaneet pitkiä päiviä ja öitä kehittääkseen startup-yrityksen liiketoiminnan, joka ajatukseltaan, logoltaan ja iskulauseiltaan on mahdollisimman uniikki. Kun tämän kaltaiseen lopputulokseen on vihdoin ja viimein päästy, on hyvin olennaista istua alas ja pohtia miten kokonaisuutta voi ja tulee suojata. Alla listaamme muistilistanomaisesti eräitä olennaisia seikkoja, joita etenkin startup-yrittäjien tulee pitää mielessä. Samat säännöt pätevät toki kaikkiin yrityksiin, mutta yleensä startup-yrityksissä vauhti voi olla sen verran kova, että immateriaalioikeuksien, eli aineettoman pääoman, turvaaminen jää taka-alalle.

Ensinnäkin, mikäli startup-yrittäjän liikeidea koostuu tietystä keksinnöstä, eli jostakin menetelmästä, laitteesta, tuotteesta tai uudesta käyttötavasta, on olennaista, että keksinnölle haetaan joko patenttia taikka hyödyllisyysmallia. Tässä yhteydessä tulee kuitenkin korostaa ensinnäkin sitä, että pelkästään ideat eivät ole patentoitavissa. Toiseksi, jotta patentti myönnetään tulee keksinnön olla luonteeltaan tekninen ja sen tulee ratkaista jokin tekninen ongelma. Tämän myötä muun muassa tietokoneohjelmat eivät itsessään ole patentoitavissa, mutta niihin liittyvät keksinnöt voivat olla jos keksintö on luonteeltaan tekninen. Rajanveto voi täten välillä olla hankalaa ja siksi etenkin keksintöjen suojaamisen suhteen on aina suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen.

Olemme kuitenkin omassa toiminnassamme huomanneet, että startup-yrittäjät kuitenkin harvemmin kehittävät patentoitavia keksintöjä, vaan useimmiten kyseessä on erinäiset tietokoneohjelmat, sovellukset ja alustat. Tällöin tulee kuitenkin varmistaa, että ko. kehitystyön tulos on suojattu laittomalta hyödyntämiseltä, jolloin ensisijaisesti kyseeseen tulee tekijänoikeus. Tekijänoikeuden kohteena on yksilöllinen teos, joka on syntynyt henkisen luomistyön tuloksena. Tämän myötä tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus hyödyntää teosta, jota tekijänoikeus suojaa. Tätä oikeutta, kuten myös patenttia ja hyödyllisyysmallia, voi lisenssisopimuksien avulla kaupallistaa.

Mikäli taas startup-yrittäjän liiketoiminta koostuu konkreettisesta tuotteesta, on olennaista pyrkiä suojaamaan tuotteen malli mallisuojan avulla. Tällöin säilyy yksinoikeus mallin hyväksikäyttöön ja siten muotoilutyön tuloksiin. Jotta mallin rekisteröintihakemus menestyisi tulee mallin pääsääntöisesti olla 1) uutuus, 2) yksilöllinen, sekä 3) luovan henkisen työn tulos. Yksi kuuluisimmista tuotteesta, jolla on mallisuoja lienee Coca-Colan alkuperäinen pullomalli.

Startup-yrittäjän tulee luonnollisesti myös huomioida asianmukainen suojaus liiketoiminnan logolle sekä mahdolliselle iskulauseelle. Nämä aineettomat pääomat voidaan suojata tavaramerkkien avulla. Kansallisen tavaramerkin avulla yrittäjä saa yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa Suomen alueella. Tavaramerkki voidaan luonnollisesti myös rekisteröidä olemaan voimassa koko EU:n alueella, taikka myös laajemmin.

Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi, etenkin juridisesta näkökulmasta, on suositeltavaa, että startup-yrittäjä viimeistään liiketoiminnan alun jälkeen rajoittaa mahdolliset vastuunsa perustamalla osakeyhtiön, jonne yrittäjä voi siirtää kaiken aineettoman pääoman. Tällä tavoin varmistetaan se, että yrittäjän mahdolliset vastuut rajoitetaan osakeyhtiötasolle ja että kaikki aineeton pääoma keskitetään startup-yritykselle. Aineettoman  pääoman keskittäminen startup-yritykselle on myös olennaista siinä vaiheessa kun startup-yritys onnistuu saamaan ensimmäisen sijoittajan mukaan kuvioon – sijoittajalle on nimittäin ensiarvoisen olennaista, että kaikki startup-yritykseen liittyvä aineeton pääoma kuuluu vain ja ainoastaan itse yritykselle. Tämä tulee myös korostetusti ottaa huomioon muun muassa kun startup-yritys solmii työsopimuksia työntekijöiden kanssa, jolloin tulee erinäisten sopimusmääräyksien avulla varmistaa, että kaiken kehitystyön tulos säilyy startup-yrityksen omistuksessa.

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.