KKO 2020:34 – Osakassopimuksen ja osakeyhtiölain suhde