GDPR - Tietosuojalaki käytännössä

Jokainen on varmasti kuullut GDPR:stä, ja moni varmasti tietää sen olevan EU:n yleinen tietosuoja-asetus. GDPR asettaa jokaiselle yritykselle tietosuojavelvoitteita, ja siksi jokaisen yrityksen tulee panostaa tietosuojaan asianmukaisella tavalla.  

Me olemme teidän asiantunteva kumppani tietosuojassa, ja yhdessä me fiksaamme teidän tietosuojan kuntoon! 

Jotta tietosuoja ei kuitenkaan jäisi vain abstraktille tasolle, listasimme alle yleisimpiin tietosuoja- ja GDPR-kysymyksiin liittyviä vastauksia.

Milloin GDPR tulee sovellettavaksi?

GDPR tulee sovellettavaksi aina, kun yritys käsittelee henkilötietoja. Kaikki yritykset käsittelevät henkilötietoja tavalla tai toisella, ja täten GDPR koskettaa kaikkia yrityksiä.
  • Asian- ja lainmukaisen tietosuojadokumentaation laatiminen
  • Tietosuojadokumentaation käsittelytoimien toteutus käytännössä
  • Sen osoittaminen, että tietosuojalakeja tosiasiassa noudatetaan
  • Säännöllinen arviointi tietosuojan käsittelytoimien riittävyydestä

Mitkä ovat yritysten keskeiset tietosuojaan liittyvät tarpeet ja velvoitteet?

Mitä käytännön toimia GDPR vaatii yrityksiltä?

GDPR:n vaatimukset vaihtelevat yritysten välillä. Ensinnäkin olisi hyvä selvittää, onko yritys ainoastaan rekisterinpitäjä vai myös käsittelijä, sillä rekisterinpitäjän ja käsittelijän tietosuojatarpeet eroavat toisistaan.

Tietosuojavelvoitteiden määrä ja laatu määräytyy viime kädessä yrityksen roolin (rekisterinpitäjä vs. käsittelijä), henkilötietojen käsittelytoimien ja yrityksen koon perusteella.

Esimerkiksi ottamalla yhteyttä meihin. Meillä on kattava osaaminen sekä kokemus tietosuojalainsäädännöstä ja riittävän tietosuojan implementoinnista osaksi yritysten toimintaa. Avullamme yrityksenne varmistaa sen, että teidän tietosuojakäytännöt ja -dokumentaatiot ovat optimoitu sekä lainsäädännön että yrityksen oman liiketoiminnan kannalta. Autamme teitä mielellämme kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä, alkukartoituksesta ja toimenpidesuunnitelmasta lähtien.

Miten voin varmistaa, että yritykseni noudattaa GDPR:n vaatimuksia?

Miten voimme auttaa? Ota rohkeasti yhteyttä autamme mielellämme!

Varaa tapaaminen kalenterista

Haluatko keskustella yrityksesi asioista? Tarjoamme kahvikupin ja mukavan keskustelutuokion.

OSAAMISALUEEMME

Tietosuoja koskettaa liiketoiminnan alasta riippumatta jokaista yritystä. Tietosuojan merkityksen ainoastaan kasvaessa tulevaisuudessa, tulee tietosuoja nähdä tärkeänä ja välttämättömänä osana jokaisen yrityksen liiketoimintaa sekä nyt että tulevaisuudessa.

Lue lisää

Lohkoketjuteknologia – blockchain – on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiseen tiedonsiirron ja -tallennuksen saralla. Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut maailman ensimmäisen hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan rakentamisen.

Lue lisää

Yhä useampi yritys huomaa kaipaavansa jatkuvaa oikeusapua, sillä alati kehittyvän ja muuttuvan liikemaailman vaatimukset vaativat jatkuvaa huomioimista yrityselämässä.

Lue lisää

Digitalisaatio ja teknologian jatkuva kehittyminen ovat luoneet teknologiaoikeudeksi kutsutun oikeuden kentän. Toimiessamme laajasti teknologiasektorilla, asiantuntijamme avustavat teitä kaikissa teknologiaoikeudellisissa kysymyksissä.

Lue lisää

Verotukseen liittyvät palvelumme kattavatkin yrityksesi koko elinkaaren alkaen päivittäisen liiketoiminnan verotuksen suunnittelemisesta aina varsinaisiin veroprosesseihin ja mahdollisiin verotarkastuksiin.

Lue lisää

Startuppien ja kasvuyritysten vakaan ja kestävän liiketoiminnan kannalta on olennaista ottaa huomioon liiketoiminnan juridinen perusta. Toimistomme asiantuntijat tarjoavat laaja-alaista jatkuvaa neuvontaa yritysjohdolle sitä mukaan, kun yrityksen liiketoiminta kehittyy ja tarpeet muuttuvat.

Lue lisää

Sähköposti

info@nordiclaw.fi

Puhelin

+358 96829340

Osoite

Erottajankatu 5 A 6 00130 Helsinki

Twitter

@NordicLaw_fi

Facebook

Nordic Law

LinkedIn

Nordic Law Ltd