GDPR - Tietosuojalaki käytännössä

Jokainen on varmasti kuullut GDPR:stä, ja moni varmasti tietää sen olevan EU:n yleinen tietosuoja-asetus. GDPR asettaa jokaiselle yritykselle tietosuojavelvoitteita, ja siksi jokaisen yrityksen tulee panostaa tietosuojaan asianmukaisella tavalla.  

Me olemme teidän asiantunteva kumppani tietosuojassa, ja yhdessä me fiksaamme teidän tietosuojan kuntoon! 

Jotta tietosuoja ei kuitenkaan jäisi vain abstraktille tasolle, listasimme alle yleisimpiin tietosuoja- ja GDPR-kysymyksiin liittyviä vastauksia.

Milloin GDPR tulee sovellettavaksi?

GDPR tulee sovellettavaksi aina, kun yritys käsittelee henkilötietoja. Kaikki yritykset käsittelevät henkilötietoja tavalla tai toisella, ja täten GDPR koskettaa kaikkia yrityksiä.
  • Asian- ja lainmukaisen tietosuojadokumentaation laatiminen
  • Tietosuojadokumentaation käsittelytoimien toteutus käytännössä
  • Sen osoittaminen, että tietosuojalakeja tosiasiassa noudatetaan
  • Säännöllinen arviointi tietosuojan käsittelytoimien riittävyydestä

Mitkä ovat yritysten keskeiset tietosuojaan liittyvät tarpeet ja velvoitteet?

Mitä käytännön toimia GDPR vaatii yrityksiltä?

GDPR:n vaatimukset vaihtelevat yritysten välillä. Ensinnäkin olisi hyvä selvittää, onko yritys ainoastaan rekisterinpitäjä vai myös käsittelijä, sillä rekisterinpitäjän ja käsittelijän tietosuojatarpeet eroavat toisistaan.

Tietosuojavelvoitteiden määrä ja laatu määräytyy viime kädessä yrityksen roolin (rekisterinpitäjä vs. käsittelijä), henkilötietojen käsittelytoimien ja yrityksen koon perusteella.

Esimerkiksi ottamalla yhteyttä meihin. Meillä on kattava osaaminen sekä kokemus tietosuojalainsäädännöstä ja riittävän tietosuojan implementoinnista osaksi yritysten toimintaa. Avullamme yrityksenne varmistaa sen, että teidän tietosuojakäytännöt ja -dokumentaatiot ovat optimoitu sekä lainsäädännön että yrityksen oman liiketoiminnan kannalta. Autamme teitä mielellämme kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä, alkukartoituksesta ja toimenpidesuunnitelmasta lähtien.

Miten voin varmistaa, että yritykseni noudattaa GDPR:n vaatimuksia?

Miten voimme auttaa? Ota rohkeasti yhteyttä autamme mielellämme!

Varaa tapaaminen kalenterista

Haluatko keskustella yrityksesi asioista? Tarjoamme kahvikupin ja mukavan keskustelutuokion.

Sähköposti

info@nordiclaw.fi

Puhelin

+358 96829340

Osoite

Erottajankatu 5 A 6 00130 Helsinki

Twitter

@NordicLaw_fi

Facebook

Nordic Law

LinkedIn

Nordic Law Ltd