Uusi EU-asetus yhtenäistää kansainvälisiä perintöasioita

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta N:o 650/2012 aletaan soveltamaan ensi kesänä, 17. elokuuta. Asetus koskee sellaisia perintöasioita, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.

EU-asetuksen voimaantulon jälkeen pohjoismaista perintösopimusta sovelletaan Suomessa ja Ruotsissa vain hyvin rajoitetusti. Pohjoismaisen perintösopimuksen lainvalintaa koskevat määräykset saatetaan uuden EU-asetuksen myötä vastaamaan Euroopan unionissa sovellettavia säännöksiä.

EU:n perintöasetuksessa säädetään siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen kansainvälisessä perintöasiassa ja siitä, minkä valtion lakia perintöasiaan sovelletaan. Asetus sisältää myös säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta EU-valtioissa.

Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on.

Lue lisää

Oikeusministeriön tiedote 5.2.2015

 

 

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.