Valtiovarainvaliokunnan verojaosto kiirehtii tehokkaan katumisen ohjelman valmistelua

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto kiirehtii tehokkaan katumisen säännöstön käyttöönottoa verotuksessa.

Sääntelyn tarkoituksena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan verottajalle aiemmin ilmoittamatta jättämänsä tulot. Kysymys on tyypillisesti ulkomaille sijoitetuista varoista, joista verottajalla ei ole ollut tietoa maan korkean pankkisalaisuuden tai puutteellisen kansainvälisen tietojenvaihdon vuoksi. Keskeisin kannustin verovelvolliselle on tehokasta katumista koskevan säännöstön antama suoja rikosoikeudellisia seuraamuksia vastaan. Itse tulo voitaisiin verottaa tavanomaiseen tapaan viivästysseuraamuksineen ja mahdollisine veronkorotuksineen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valmistelussa edetään mahdollisimman nopeasti. Suotavaa olisi, että lainmuutokset saataisiin voimaan jo tämän vuoden aikana. Sitä ennen voitaisiin antaa julki tieto määräaikaisen ohjelman käynnistymisestä. Lainmuutoksia voitaisiin soveltaa esimerkiksi niihin tuloihin, jotka ilmoitetaan verottajalle hallituksen esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen. Tämä loisi toimijoille riittävää oikeusvarmuutta siitä huolimatta, että asian käsittely olisi vielä kesken eduskunnassa.

Asian kiireellisyyteen vaikuttaa erityisesti se, että kysymys ilmoittamatta jääneiden tulojen ja niiden taustalla olevien varojen uudelleensijoituksesta on juuri nyt ajankohtainen. Pankkisalaisuus ei enää takaa perinteistä suojaa, kun korkean pankkisalaisuuden maat ovat joutuneet luovuttamaan asiakastietojaan verottajalle. Lisäksi kansainvälinen automaattinen verotietojen vaihto on kehittymässä ennen näkemättömällä ripeydellä. Ilman toimivaa katumisen ohjelmaa on olemassa riski, että ulkomailla olevia varoja siirretään entistä tiukemmin salattuihin kohteisiin.

Lähde

Valtiovarainvaliokunnan tiedote 11.2.2015

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.