Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitus on olennainen osa startup-yrityksen liiketoimintaa ja etenkin sen laajentamista. 11.11.-12.11.2015 järjestettävän Slush-tapahtuman hengessä, on tässä artikkelissa tarkoitus lyhyesti keskustella otsikkoaiheesta. Toisin sanoen, mitä startup-yrityksien tulee huomioida puhuttaessa yrityksen rahoittamisesta. Toki tämän artikkelin sisältö soveltuu yhtä lailla muihin yrityksiinkin kuin startup-yrityksiin.

Sitten itse varsinaiseen asiaan, eli pääasiallisesti yrityksen rahoitus jakautuu oman ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti rahoitusta oman pääoman, ts. omien osakkeiden kautta. Tällöin oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen voi muun muassa lukeutua voittovarat, jotka yrityksen osakkeenomistajat, eli omaan pääomaan sijoittaneet henkilöt, ovat päättäneet jättää yritykseen taikka varat, jotka yritys saa maksullisen osakeannin yhteydessä. Yrityksen osakkeenomistajat ovat kuitenkin heikoimmassa asemassa yhtiön mahdollisessa konkurssissa, sillä yhtiön vieraan pääoman rahoittajien (yhtiön velkojien) saatavat maksetaan konkurssipesästä ensin. Tämä johtaa siihen, että konkurssissa osakkeenomistaja usein menettää koko sijoituksensa.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoituksella taas tarkoitetaan rahoitusta velkakirjojen (eli lainojen jne.) kautta, jolloin useimmiten rahoituksen antajana toimivat erinäiset rahoituslaitokset. Lainarahoitus on yleensä korollista, ja se maksetaan lainasopimuksen mukaisesti velkojalle takaisin. Useimmissa vieraan pääoman rahoitusmuodoissa yrityksen on hankittava, eräissä tapauksissa huomattaviakin, vakuuksia luoton saamiseksi, joka etenkin startup-yrityksille että kasvuyrityksille voi olla hankalaa, ellei mahdotonta. Vieraan pääoman sijoittajilla on myös yhtiön osakkaita ja välirahoittajia parempi etuoikeus saada varansa yrityksen mahdollisessa konkurssissa.

Välirahoitus, eli ns. mezzanine-rahoitus, on edellä mainittujen rahoitusmuotojen hybridimuoto, johon liittyy piirteitä sekä oman että vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Välirahoitus voi koostua muun muassa seuraavista rahoitusinstrumenteista:

– Pääomalaina, joka merkitään kirjanpidossa vieraaksi pääomaksi, mutta jota kohdellaan oman pääoman tapaan menetystilanteissa, eli muun muassa konkurssitilanteessa.
– Vaihtovelkakirjalaina sopii hyvin kasvuyritysten rahoittamiseen. Lainasta tehdään sopimus, jossa määritellään millä ehdoilla lainanantaja voi vaihtaa lainamäärän yhtiön osakkeiksi laina-ajan päätyttyä. Ko. instrumenttia etenkin alkuvaiheen startup-yritykset voivat hyödyntää tilanteissa, joissa on hankala vielä määrittää yrityksen arvoa. Tällöin yritys voi  kuitenkin nostaa sijoittajalta vaihtovelkakirjalainaa, jonka sijoittaja sittemmin voi vaihtaa osuudeksi yhtiöstä kun yrityksen arvo on selkeentynyt liiketoiminnan päästyä vauhtiin. Vaihtomahdollisuuden vuoksi yhtiö voi myöskin saada lainan normaalia edullisemmalla korolla.
– Optiolainan taka-ajatuksena on, että sijoittaja saa takaisin sijoittamansa lainapääoman, mutta voi halutessaan merkitä yrityksen osakkeita sovittuun hintaan.
– Voitto-osuuslainassa sijoittajalle maksettava tuotto taas on sidottu velallisyrityksen tulokseen.

Välirahoitus mahdollistaa yrityksen omistusrakenteen säilyttämisen, eli se on yrityksen kannalta osakepääomasijoitusta joustavampi vaihtoehto, mutta ulkopuolisen sijoittajan kannalta se tuo mukanaan huomattavan riskin. Nimittäin jos yritys joutuu konkurssimenettelyyn, tällöin vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaatavat maksetaan konkurssipesästä ennen välirahoitusinstrumentteja. Tämä johtuu juuri siitä tosiseikasta, että välirahoitusinstrumentit ovat luonteeltaan oman pääoman ja vieraan pääoman välimaastossa, jonka johdosta etenkin alkuvaiheen startup-yrityksille voi olla hankalaa löytää sijoittajaa, joka välirahoituksen avulla rahoittaa yritystä.

Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin on hyvä päättää tämä artikkeli. Nähdään Slush-tapahtumassa!

Jaa:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Tilaa uutiskirje

Älä huoli, me voimme auttaa varmasti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.